ΣΦΙΠ facebook ΣΦΙΠ twitter ΣΦΙΠ google+ ΣΦΙΠ youtube ΣΦΙΠ dailymotion

'Ολοι μας έχουμε το προσωπικό μας αρχείο. Κρατάμε πράγματα μικρά, επουσιώδη με μια πρώτη ουδέτερη ματιά, φαινομενικά άψυχα, που όμως περιέχουν μέσα τους μεγάλα κομμάτια του παρελθόντος μας, που περιέχουν ίσως ολόκληρη την ζωή μας και τον λόγο ύπαρξής μας...

Copyright © 2009-2020 ΣΦΙΠ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.